اُکسین «oxin92» با سلام وبلاگ حاضر با تلاش جمعی از همکاران ادبیات استان خوزستان راه اندازی شده است . تلاش ما بر این است که جریانی آرام ولی همیشگی با همدلی و صمیمیت ایجادنماییم و این کار گوشه ای از این حضور سبزدوستان و شیفتگان علم به تشنگان ادب می باشد. تماس با ما 09163045783 oxin92@yahoo.com زیر مجمعه های این وبلاگ ( شکرستان)(اخبار)(علمی آموزشی)(نمونه سوال)می باشند zahednamazi@mihanmail.com http://oxin92.mihanblog.com 2018-04-25T15:30:32+01:00 text/html 2016-02-05T19:28:12+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات گرامی داشت دهه ی فجر پیروز http://oxin92.mihanblog.com/post/1326 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8237216800/IMG_20160202_WA0005.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8237217034/IMG_20160201_WA0000.jpg" alt=""> text/html 2016-02-05T16:53:02+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات ;کاری از همکار ارجمند مجید زمانی سرگروه چهار محال بختیاری http://oxin92.mihanblog.com/post/1325 <img src="http://s7.picofile.com/file/8237216684/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%84%DB%8C_1.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237216234/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%84%DB%8C_2.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2016-02-05T15:13:20+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات طرح درس ملی پایه ی هفتم http://oxin92.mihanblog.com/post/1324 <p><font color="#cc33cc"></font><br><font color="#009900" size="4">طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی شامل چهار مرحله است که عبارتند از:<br>الف: تعیین اهداف و فرصتهای یادگیری&nbsp; ب: سناریوی یاددهی – یادگیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج: تکالیف و فعالیتهای تکمیلی&nbsp; د: سنجش و ارزشیابی پایانی <br>هر کدام از مراحل نیز شامل موقعیتهای متنوعی است که به اختصار&nbsp; عرض می کنم:<br>بخش اول تعیین اهداف و فرصتها :<br>1- تدوین اهداف یادگیری در قالب شایستگی‌ها <br>(مصادیقی از تفكر، ایمان، علم،عمل ، اخلاق)&nbsp; در ارتباط با چهار موقعیت (عرصه) خود، خدا، خلقت و خلق. <br>2- تدوین انتظارات عملكردی <br>3- پیش‌بینی فرصت‌های متنوع یادگیری <br>4-&nbsp; ارزشیابی تشخیصی <br>بخش دوم: سناریوی یاددهی و یادگیری مانند:<br>1- ایجاد موقعیت‌های واقعی ویا شبیه‌سازی شده و ... (موقعیت اجتماعی و طبیعی ...)(رویكرد اكتشافی) <br>2- فرصت آفرینی جهت ارتباط ظرفیت درونی دانش‌آموزان با موقعیت (فطرت، عواطف و تفكر و ...) <br>3-ایجاد فرصت تعامل و هم‌اندیشی جهت درك و تفسیر مفاهیم مورد نظر (تفكر و علم)(رویكردتعاملی) <br>4-انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی و ارزش‌گذاری نسبت به موقعیت‌ها (عمل، ایمان) <br>5-هدایت جهت مفهوم سازی، تولید دانش و جلوه‌های مختلف تفكر و نقش تسهیل‌گر و هدایتی معلم (رویكردانتقالی) <br>6-زمینه‌سازی جهت خودارزیابی، خود نظم دهی و خودپالایی (تفكر و اخلاق) <br>7-سنجش تكوینی و فرایندی، بازخورد و تبیین مفاهیم (تثبیت شایستگی‌ها)(سنجش فرآیند در همه مراحل تدریس) <br>بخش سوم: تکالیف و فعالیتهای تکمیلی شامل:<br>1- تکالیف تمرینی <br>2- تکالیف عملکردی <br>3-پژوهش و پروژه و ... <br>بخش چهارم :&nbsp; سنجش و ارزشیابی پایانی ، شامل: <br>1- آزمونهای مفهومی ( فهم ، استدلال و تحلیل و... ) <br>2-آزمونهای کتبی و عملکردی( محصول ،نتایج ، پیامد</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8237263776/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%84%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">فایل طرح درس</a><font size="4" style="color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="6">با تشکر از خواهر گرامی و </font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="6">سرگروه ادبیات استان </font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="6">سرکارخانم عبیداوی </font></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2015-12-28T17:29:40+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات (اللهم صلی علی محمدوآل محمد)میلادفخرعالم محمدمصطفی مبارک * http://oxin92.mihanblog.com/post/1323 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nasim&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> </font></span><font color="#FF0000">بانگ تسلی</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#CC6600">نوروسنایی عجب وادی بطحاگرفت</font></span></p><div align="center"><font color="#CC6600"></font><font color="#CC6600"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span>ظلمت شب های تار زیورمعناگرفت</span></font></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#CC66CC">رحمت عالم رسیدلاله ی بستان دمید</font></span></p><div align="center"><font color="#CC66CC"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#CC66CC"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span>و ازشرف اوفلک جلوه ی زیباگرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><font color="#FF6666">نورخدایی دمید وزشرر وشور آن</font></span></p><div align="center"><font color="#FF6666"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#FF6666"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA">کاخ ستم درزمین لرزه ی هیجاگرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><font color="#6666CC">طفل مبارک قدم کزقدم لطف او</font></span></p><div align="center"><font color="#6666CC"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#6666CC"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA">خاک ثری اینچنین اوج ثریا گرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><font color="#33FFFF">خط فنابرکشید برسقط وساقطه</font></span></p><div align="center"><font color="#33FFFF"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#33FFFF"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA">هستی خاموش رابانگ تسلاگرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#33FF33">خاک کف پای اوبنده وشاه وگدا</font></span></p><div align="center"><font color="#33FF33"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#33FF33"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA">پهنه ی خاکی از اوسایه ی طوبا گرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><font color="#FF9900">زنگی ورومی وفارس بانظر روشنش</font></span></p><div align="center"><font color="#FF9900"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#FF9900"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA">صفه ی یک خانه را مآمن و ماوا گرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#CC33CC">صفوت عالم یقین مژده ی تسلیم را</font></span></p><div align="center"><font color="#CC33CC"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#CC33CC"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span>اینکه کمین پایه اش جنت اعلا گرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#00CCCC">ختم رسل مصطفی آیه ی نورهدی</font></span></p><div align="center"><font color="#00CCCC"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#00CCCC"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span>کزقدم وی شرف وادی بطحاگرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#33FF33">با دم عیسایی اش مژده ی موسایی اش</font></span></p><div align="center"><font color="#33FF33"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#33FF33"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span>گاه زیاسین خبر گاه زطاها گرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#FFCC33">شوروشرر چون فکنددردل هرذره ای</font></span></p><div align="center"><font color="#FFCC33"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#FFCC33"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA">پس دل هرذره ای نورخدا راگرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><font color="#CC33CC"><span style="mso-spacerun:yes"></span>نوروسنایی عجب وادی بطحا گرفت</font></span></p><div align="center"><font color="#CC33CC"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#CC33CC"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span>ظلمت شب های تارزیورمعناگرفت</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#FF0000" size="5">*( </font></span><font color="#FF0000" size="5"><span style="font-family: &quot;B Jadid&quot;" lang="FA">علی نژادزارعی دبیرادبیات مدارس شوشتر) </span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--> text/html 2015-12-12T11:34:23+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات ای گل نرگس بیا http://oxin92.mihanblog.com/post/1317 <img src="http://s3.picofile.com/file/8227686518/IMG_20151211_WA0000.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-12-12T11:32:36+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات یا علی موسی الرضا (ع) http://oxin92.mihanblog.com/post/1316 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8227686334/IMG_20151212_WA0001.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font color="#FF6666" size="5"><font face="impact"><b>ن</b></font></font><font face="impact" size="5"><b><font color="#FF6666">یستم آهو شهنشا ها ضمانت میکنی؟</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#CC66CC"><font color="#FF6666">توشه ام خالیست آقا جان عنایت میکنی ؟</font></font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#CC66CC">دردها دارم ز نا پرهیزی نفس پلید</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#FFCC00"><font color="#CC66CC">نه ، شنیدم از همه ، آیا طبابت می کنی ؟</font></font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#FFCC00">نامه ام پر گشته از اعمال زشت و ناصواب</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#00CCCC"><font color="#FFCC00">روسیاهم نامه ای دیگر کتابت می کنی ؟</font></font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#00CCCC">کاظمین دور است قبر مادرت هم ناشناس</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#00CCCC">خواهرت را واسطه سازم شفاعت می کنی؟</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#FF6600">راه را گم کرده ام ،اما به هر حال آمدم</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#FF6600">مابقی راه را جانا هدایت می کنی؟</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#33CC00">در دلم شور حسین است یا علی موسی الرضا</font></b></font><br><font face="impact" size="5"><b><font color="#33CC00">این تقاضای بزرگم را اجابت می کنی؟</font></b></font><br></div><br> text/html 2015-12-12T11:07:40+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات چگونه انشای توصیفی بنویسیم http://oxin92.mihanblog.com/post/1313 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000" size="7"><b>نکاتی پیرامون</b></font><br></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#33CC00" size="7"><b>انشا نویسی و تصویر نویسی </b></font><br></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#FFCC00" size="7"><b>متناسب برای کلاس های </b></font><br></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="7"><b>هفتم ، هشتم ونهم<br><a href="http://s3.picofile.com/file/8227685500/چگونه_می_توانیم_توصیف_کنیم.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود فایل</a><br></b></font></div> text/html 2015-12-01T09:45:30+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات بارم بندی ادبیات پایه ی نهم و هشتم و هفتم http://oxin92.mihanblog.com/post/1312 <img src="http://s6.picofile.com/file/8225732200/812718349_121377.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-11-12T00:01:18+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات بوجه بندی تمام دروس ادبیات http://oxin92.mihanblog.com/post/1311 <img src="http://s6.picofile.com/file/8222280918/814708762_11161.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="6"><b>با تشکر ویژه از ایشان</b></font><br></div> text/html 2015-11-11T23:53:51+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات پرسش انکاری http://oxin92.mihanblog.com/post/1310 <font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><br></b></font><div align="center"><font color="#6600CC"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>با تشکر از سرکار خانم اعظم بابایی</b></font></font><img src="http://s3.picofile.com/file/8222280134/IMG_20151112_031939.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-10-22T10:17:40+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات انواع طنز http://oxin92.mihanblog.com/post/1309 <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="630" style="width:472.5pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in"> <tbody><tr> <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 7.5pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">طنز، همواره مضامین خود را از لابه‌لای حوادث اجتماعی می‌یابد؛ و در پی آن، نگاهی هم به مسائل سیاسی دارد. در این ارتباط، طنز در نقش یك آینه عمل می‌كند؛ و بر آن است كه عیبهای افراد را در مقابل دیدگانشان قرار دهد؛ آن‌چنان كه آینده عمل می‌كند و نقایص ظاهری انسان را نشان می‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ff0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 7.5pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 7.5pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#cc33cc"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;طنز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Irony) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">به سه گونه اصلی تقسیم می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#cc33cc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</font><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#33cc00">الف) طنز كنایه‌آمیز</font></span><font color="#33cc00"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">این طنز كاملاً ادبی است؛ و به منظور جلوگیری از اشتباهات مكرر، مطرح می‌گردد. به طور مثال، اگر روزی محصلی در مدرسه بگوید «من درس را نمی‌فهمم»؛ و معلم در جواب بگوید «خوب! ما هم بیش از این انتظار نداشتیم»، معلم از طنز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (satire) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">استفاده كرد، و طعنه در كلامش وجود دارد. اما اگر روزی محصلی مشاهده كرد معلمش با ناراحتی وارد كلاس شده و می‌گوید: «یك خبر بد برایت دارم. نمره‌ات عالی شده!»، او از طنز كنایه‌ای استفاده كرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در طنز كنایه‌ای، تنها معنای ضد آنچه بیان شده، مورد نظر است. در صورتی كه در انواع پیچیده آن، نه تنها همان گفته اول مد نظر است، بلكه معنای ضد آن هم مورد نظر بوده است. استفاده ازاین طنز، این خر را ره همراه دارد كه شخصی شنونده، دچار سوءتفاهم شده، ناراحت گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#33cc00"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br></font> <br> </span><font color="#3333ff"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ب) طنز دراماتیك</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">طنز دراماتیك به طنزی گفته می‌شود كه میان گفته شخصیتهای داستانی و خالق داستان، اختلاف بیندازد. به عبارت ساده‌تر، اختلاف بر سر گفتة سخنگو و منظور و مقصود اصلی نویسنده است. گاه دیده شده كه سخن یكی از شخصیتهای داستانی، كاملا‌ً واضح و آشكار است، اما نویسنده، مقصود و غرض دیگری از طرح آن دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#3333ff"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br> <br> </span><font color="#cc33cc"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ج) طنز موقعیت</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در این طنز، میان پیشگویی در بروز حادثه‌ای و خود حادثه كه به وقوع می‌پیوندد اختلاف وجود دارد. به طور مثال، اگر یك شب مردی در سینما، با همسر دومش، به صورت تصادفی، كنار همسر اولش بنشیند، چنین طنزی به وقوع می‌پیوندد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در پایان باید به این مسئله اشاره شود كه انواع طنزهای ذكر شده با پارادوكس یا جملات تناقض‌نما، متفاوت است. پارادوكس، جمله‌ای است كه ظاهراً اشتباه به نظر می‌رسد، اما در باطن، درست مثل جمله معروف «ادب از كه آموختی؟ از بی‌ادبان» است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#cc33cc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> text/html 2015-10-13T20:00:21+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم http://oxin92.mihanblog.com/post/910 <img src="http://s5.picofile.com/file/8147665068/14725963.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-10-13T17:06:59+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات روش تفکر جانبی http://oxin92.mihanblog.com/post/820 <div style="text-align: right;"><b><font color="#cc66cc" size="5">از همکار گرامی سید عیسی موسوی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(21, 20, 10);"><font color="#ff9900" size="5">http://moraatnazir.mihanblog.com</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(21, 20, 10);"><font color="#3366ff" size="5">با تشکر از برادر گرامی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8141997584/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8141997626/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8141997700/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C_3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-10-13T17:01:17+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات روش نیلوفر آبی http://oxin92.mihanblog.com/post/824 <div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="5">کاری از برادر گرامی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#33ccff" size="5">سید عیسی موسوی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#993399" size="4">http://moraatnazir.mihanblog.com</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8142207550/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%81%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8142207576/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%81%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%DB%8C2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-10-13T16:54:51+01:00 oxin92.mihanblog.com گروه ادبیات روش تدریس کاج http://oxin92.mihanblog.com/post/823 <div style="text-align: center;"><b><font color="#ff99ff" size="5">برگرفته از وبلاگ&nbsp;</font></b></div><div><div style="text-align: center;"><b><font color="#33ff33" size="5">برادر سید عیسی موسوی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ffff00" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ffff00" size="4">http://moraatnazir.mihanblog.com</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ffff00" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8142207526/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%AC1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>